Usługi metrologii technicznej i automatyki

  • kontrola, wzorcowanie elektronicznych wag przemysłowych,
  • badania jednorodności temperatury w piecach przemysłowych (TUS), dokładności pomiarów temperatury (SAT), kalibracja torów pomiarowych, w tym wg. norm AMS 2750 oraz CQI
  • badania, kontrola torów pomiarowych próżni z wykorzystaniem wzorcowanych głowic Oerlikon,
  • kontrola pirometrów,
  • pomiary ochronne w instalacjach elektrycznych,
  • kontrola instalacji gazowych oraz palników,
  • montaż instalacji kontroli pomiarowych i sterowania procesami technologicznymi,
  • obsługa klientów w zakresie nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym w ramach funkcjonujących systemów jakościowych.

Badania wykonujemy na terenie klienów z użyciem wzorcowanych narzędzi pomiarowych, takich jak: kalibratory, rejestratory wielokanałowe, pirometry, termopary, odważniki wzorcowe, analizatory.

Każde badanie potwierdzone jest odpowiednim świadectwem.


Przykładowe realizacje:


Kontakt


biuro@energosystem.eu

metrologia@energosystem.eu

ul. Józefa Piłsudskiego 3A,

32-050 Skawina

+12 276 63 82

609 672 101