Techniczne bezpieczeństwo maszyn

Wykonujemy przeglądy i oceny stanu technicznego oraz bezpieczeństwa maszyn z uwzględnieniem wymagań Dyrektywy Maszynowej oraz minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny przy eksploatacji maszyn. W oparciu o wyniki ocen maszyn nie posiadających certyfikatu CE przeprowadzamy procesy dostosowania do wyżej wymienionych wymagań.

Oferujemy także wsparcie w procesach oceny zgodności nowych maszyn dla certyfikacji CE.


Przykładowe realizacje:


Kontakt


biuro@energosystem.eu

metrologia@energosystem.eu

ul. Józefa Piłsudskiego 3A,

32-050 Skawina

+12 276 63 82

609 672 101